16 კაცი10 ლ

  • 1GB სივრცე
  • 1000 FPS მიწოდება
  • 1 სწრაფი ჩამწერი
  • 24/7 დახმარება

32 კაცი18 ლ

  • 5GB სივრცე
  • 1000 FPS მიწოდება
  • 1 სწრაფი ჩამწერი
  • 24/7 დახმარება